OBČINE

Začenjamo z novim krogom izvajanja iniciative Primokiz. Vse občine vabimo, da svoj interes izkažejo preko spletnega obrazca.

Prvi krog iniciative Primokiz je potekal med leti 2020 in 2023. Sodelovalo je 8 občin (Bled, Cerkno, Ljutomer, Postojna, Razkrižje, Slovenska Bistrica, Škofja Loka in Trbovlje), ki so v letih 2020-2023 oblikovale vsaka svojo strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.

Pred oblikovanjem lokalne strategije so občine oz. lokalni akcijski timi (LAT) izvedli situacijsko analizo, s katero so ocenili trenutno stanje storitev na področju zdravstva, šolstva in sociale – treh stebrov, s katerimi družine z mlajšimi otroki najpogosteje stopajo v kontakt. Na podlagi ocene, ugotovljene s situacijsko analizo, so opredelili »kritična« področja, zapisali usmeritve za nadaljnje korake ter jih preoblikovali v ukrepe, ki so postali ključni del oblikovanih lokalnih strategij.

Strategije usmerjajo področje dela z družinami z majhnimi otroki za petletno obdobje (od 2022-2027). Vse oblikovane strategije se povezujejo tudi z drugimi razvojno-strateškimi dokumenti občin (npr. občinski prostorski načrt ipd.).

OBČINE

V iniciativi Primokiz sodeluje 8 občin (Bled, Cerkno, Ljutomer, Postojna, Razkrižje, Slovenska Bistrica, Škofja Loka in Trbovlje), ki so v letih 2020-2023 oblikovale vsaka svojo strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.

Pred oblikovanjem lokalne strategije so občine oz. lokalni akcijski timi (LAT) izvedli situacijsko analizo, s katero so ocenili trenutno stanje storitev na področju zdravstva, šolstva in sociale – treh stebrov, s katerimi družine z mlajšimi otroki najpogosteje stopajo v kontakt. Na podlagi ocene, ugotovljene s situacijsko analizo, so opredelili »kritična« področja, zapisali usmeritve za nadaljnje korake ter jih preoblikovali v ukrepe, ki so postali ključni del oblikovanih lokalnih strategij.

Strategije usmerjajo področje dela z družinami z majhnimi otroki za petletno obdobje (od 2022-2027). Vse oblikovane strategije se povezujejo tudi z drugimi razvojno-strateškimi dokumenti občin (npr. občinski prostorski načrt).

Ukrepi, vključeni v sprejete strategije občin, vključenih v iniciativo Primokiz v Sloveniji:

  • Ukrepi, ki zahtevajo zaposlovanje, npr. zaposlitev logopeda, športnega pedagoga, kliničnega psihologa itd.
  • Ukrepi, ki zadevajo ureditev infrastrukture, npr. ureditev otroškega igrišča, zagotovitev zadostnega števila prostih mest v vrtcih itd.
  • Ukrepi, ki zahtevajo ureditev stanovanjske problematike, npr. znižanje komunalnega prispevka za družine z mlajšimi otroki itd.
  • Ukrepi, ki zahtevajo večje informiranje staršev o že obstoječih/novih storitvah, dogodkih, npr. skupna spletna stran vseh ponudnikov dejavnosti v občini itd.
  • Ukrepi, ki zahtevajo medresorsko sodelovanje, npr. posodobitev programa materinske šole itd.